Operátorské panely převzala firma Fuji Electric od jiné zavedené japonské značky – Hakko electronics. Základní myšlenkou je propojitelnost s více přístroji a nezávislost na dodavateli díky obrovské nabídce driverů.

Jedním trendem, jemuž vyhoví přístroje TECHNOSHOT, je nízká cena při menších úhlopříčkách, ale s rozsáhlými funkcemi podobnými vyšším řadám. Druhým trendem je integrace speciálních vlastností (kapacitní touch, WiFi, VPN router apod.)

Zvláštním tématem je ve spojení se zmíněným VPN serverem využití cloud služeb Fuji Electric, které dále rozšiřuji možnosti vzdálené správy automatizačních aplikací a vytváří novou kategorii WMI (web machine interface).