Image 002

Proces nanášení teplovodivé pasty je ve společnosti Fuji Electric automatizován a řízen počítačovým tiskem v super-čistém prostředí.

Precizní tiskové zařízení a dle typu modulů optimalizované tvary nanášených ploch pasty zaručují homogenní rozložení teplovodivé pasty a maximální tepelnou vodivost.

3D zobrazovací testy zaručují dodržení specifikované tloušťky nanesené pasty.

Celý proces je řízen kvalifikovaným personálem pro zajištění vysokých standardů společnosti Fuji Electric.

Vlastnosti

+ Optimalizace pro moduly Fuji Electric

+ Zvýšení doby životnosti modulů IGBT

+ Pokročilá výkonová hustota IGBT modulu

Procesní výhody

+ Outsourcing "špinavé" části procesu

+ Stabilní úroveň kvality

+ Zvýšená spolehlivost celé soustavy

Teplotní výhody

+ Vyšší tepelná vodivost

+ Homogenní rozložení

+ Vyšší spolehlivost a životnost

STACKCHECK

Pošlete mail pro získání informace, které moduly a v jakých množstvích jsou k dispozici s TIM!